Beste bewoners c.q. parochianen en Biesland en Belfort,

We zijn het allen ervover eens dat de Sint Theresiakerk aan het profiel van Biesland een onmisbare allure verleent. Aan de allure dragen de Kunrader steen waarvan zij is opgetrokken en de glas-in-lood ramen waarmee enkele van Limburgs belangrijkste glazeniers haar hebben verlicht, op beslissende wijze bij.

De Sint Theresia heeft een royale akoustiek die haar subliem eigent voor het grote symfonische repertoire en monumentale koorwerken als Beethovens Missa Solemnis of het Requiem van Verdi. U concludeert dat de Theresiakerk niet alleen een heiligdom maar ook een geestescentrum in de breedste zin van dat woord belichaamt.

Iets waarop Biesland trots en zuinig mag zijn!

De Sint Jozefkerk in Belfort is uiterlijk niet moeders mooiste, maar van binnen heeft zij zich ontwikkeld tot een intieme religieuze ruimte die tot inkeer, nadenken en bidden stemt. Door haar droge akoustiek bleek zij dè locatie voor Heilige Missen op internet die wij sinds de pandemie wekelijks uitzenden. De SInt Jozef is een plek om in intieme kring de "blijde incomste" van een boreling te vieren, maar ook om een overledene een hartelijk en waardig afscheid te bereiden. Bent u bereid om ook in het crisisjaar 2020 door een donatie de parochies St. Theresia en St. Jozef als oorden van zingeving overeind te houden?

Zonder uw hulp kunnen wij niets. Parochies ontvangen niets van overheid of bisdom.

Dank voor u voornemen; dank voor wat u in de loop der jaren al hebt geschonken. Zo blijven wij een levende gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Kerkbestuur Sint Theresia en St. Jozefparochie

A. van den Berg                                                     A.J.L.J. Pfeil

voorzitter                                                                secretaris

St: Jozefparochie: Uw gaven kunt u doen d.m.v. een overschrijving op rekeningnummer: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v.  St. Jozefparochie Gezinsb. Sint Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht

Sint Theresiaparochie: Uw gaven kunt u doen d.m.v. een overschrijving op rekeningnummer:  NL19INGB 0001 0338 92 t.n.v. St. Theresiaparochie Gezinsb. Sint Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht