DE DONKERE WOLK

Op deze bladzijde treft u een gecomprimeerd overzicht aan van de financiële resultaten over 2018 voor beide parochies.
De financiële situatie van onze beide kerken wordt sinds jaren tegenover het bisdom in een geconsolideerd bericht en cijfers aangegeven. Voor beide parochies wordt verder jaarlijks een afzonderlijk financieel verslag gemaakt. De ene parochie eet de andere niet leeg!

Financieel verslag van de H. Jozef en H. Theresiaparochie.

In het volgende overzicht zijn de vergelijkende cijfers over twee voorgaande jaren bijkomend vermeld.

BATEN 2018 2017 2016
Bijdragen parochianen      
Gezinsbijdrage € 42.936,00 € 50.517,00 € 54.782,00
Collecten eigen kerk € 16.948,00 € 19.293,00 € 17.469,00
Stipendia € 7.155,00 € 6.911,00 € 6.869,00
Uitvaarten en overige kerkelijke diensten € 12.995,00 € 11.555,00 € 14.566,00
Offerkaarsen € 1.190,00 € 1.194,00 € 1.200,00
Vastenactie € 1.736,00 € 1.667,00 € 1.362,00
Giften € 0,00 € 30,00 € 55,00
Totaal bijdrage parochianen € 82.919,00 € 91.167,00 € 96.303,00
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen € 6.778,00 € 7.315,00 € 6.965,00
Incidentele baten € 556,00 € 432,00 € 995,00
Nadelig saldo € 46.545,00 € 9.310,00 € 25.618,00
  € 136.798,00 € 108.224,00 € 129.881,00
       
       
LASTEN      
Persoonskosten € 34.737,00 € 35.553,00 € 34.120,00
Muzikale begeleiding erediensten € 20.261,00 € 19.884,00 € 20.253,00
Pastoor, en overige functionarissen assistenties € 14.476,00 € 15.669,00 € 13.597,00
Kosten onroerend goed € 57.972,00 € 29.965,00 € 49.446,00
Jaarlijks onderhoud € 31.703,00 € 13.874,00 € 18.191,00
Zakelijke lasten en verzekeringen € 5.273,00 € 5.066,00 € 4.940,00
Voorzieningen en/of afschrijvingen € 729,00 € 811,00 € 1.315,00
Beleggingen € 660,00 € 1.466,00 € 2.226,00
Kosten eredienst € 6.800,00 € 6.091,00 € 9.206,00
Kosten pastoraal € 3.116,00 € 3.266,00 € 3.206,00
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 22.538,00 € 21.223,00 € 18.666,00
Bisdom percentennota en solidariteitsbijdr. € 18.200,00 € 18.990,00 € 15.675,00
Dekenaat, overige instellingem, vastenactie € 4.337,00 € 2.233,00 € 2.990,00
Beheerskosten € 10.682,00 € 10.617,00 € 12.166,00
Incidentele lasten € 293,00 € 43,00 € 845,00
  € 136.798,00 € 108.224,00 € 129.881,00
       
Geselecteerde balans posities      
ACTIVA      
Deposito's en spaarrekeningen € 123.988,00 € 160.358,00 € 144.246,00
Vorderingen op korte termijn € 20.927,00 € 22.504,00 € 31.563,00
Geldmiddelen € 27.401,00 € 30.685,00 € 24.638,00
  € 172.316,00 € 213.547,00 € 200.446,00
       
PASSIVA      
Schulden op korte termijn € 217.647,00 € 214.654,00 € 187.931,00
TOELICHTING

Het aantal deelnemers aan de gezinsbijdrage daalt, voornamelijk door sterfte, gestaag. Er is geen opvolgende generatie contribuanten.
Veel mensen laten zich niet meer vanuit de kerk naar hun laatste rust brengen.
We vinden het allemaal prachtig als de Liturgie door koorzang en orgelspel wordt opgeluisterd: de muze geeft ons gebed vleugels; maar professionele directie en begeleiding kosten (terecht) het een en ander.
Gebouwen vergen onderhoud (onderdelen van het dak) en modernisering (de drie toiletten die in de kaarsenkamer zijn geplaatst).
Voorts zijn de stookkosten voor grote kerkruimten gigantisch.
Het is een sprookje dat het bisdom parochies financieel zou steunen. Integendeel het bisdom vraagt van ons een jaarlijkse afdracht - een verplichting waaraan onze beide parochies (zoals vele andere) niet meer kunnen voldoen.

Het voortbestaan van onze parochies hangt van ons samen af!