Sint Theresia koor

koor theresia 1kopie.jpg

 

Op 27 oktober 1933 werd door W. Goldschmitz een herenkoor voor onze parochie St. Theresia opgericht. Nu 85 jaar en vier dirigenten later staat ons gemengd koor onder bezielende leiding van Peter Weltens. 

In 1960 werd ook een dameskoor opgericht speciaal voor het opluisteren van huwelijks – en begrafenismissen. De ontwikkelingen binnen de kerk deed overal gemengde koren ontstaan, zo ook in onze parochie. In 1968 ging het koor verder als dames- en herenkoor waarvoor vernieuwing van het repertoire nodig was.

Sinds december 1990 is het koor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om als vereniging verder te gaan onder de naam Kerkelijk Zangkoor St. Theresia 1933.

Het koor heeft in haar gloriejaren (toen nog meer dan 85 leden tellende) in binnen en buitenland prachtige, en op muzikaal hoog niveau, uitvoeringen gegeven.

Nu 2018, telt het koor nog een 30 tal leden. Een hechte vrienden groep die er samen voor zorgen dat de eucharistievieringen in onze Theresiakerk gevuld blijven met mooie kerkmuziek.

Het koorbestuur bestaat uit:

pastoor A. van den Berg voorzitter
Vic Gense secretaris
José Hochstenbag penningmeester
Roos Gense
Willy Ensinck
Bèr Bouvrie

Secretariaat;   Aureliushof 121 E   6215 SN    Tel; 043-3470388 

Mail: theresiakoor@ziggo.nl

Nieuwe leden zijn van harte welkom.