Nieuw koorpodium voor het St. Jozefkoor

Het St. Jozefkoor heeft sinds enkele weken een aangepast podium in de kerk. Dankzij een gulle bijdrage van de gemeente Maastricht is het koorpodium nu zodanig aangepast dat de oudere en soms slecht ter been zijnde koorleden de opstap naar het podium gemakkelijker kunnen maken.

Dankzij Athos is de uitvoering van het werk in de vakantie van het koor gerealiseerd. 

Daarom een hartelijk woord van dank aan de gemeente Maastricht en aan Athos.

Een van de mooie resultaten van samenwerking in onze Levende Gemeenschap!

Koorpodium Sint Jozefkerk.jpg