Verslag 1e vergadering Levende gemeenschap 30 juni 2018

in de repetitieruimte van het St. Theresiakoor

Het kerkbestuur van onze parochie heeft op 30 juni 2018 een eerste bijeenkomst georganiseerd om belangstellenden, waaronder verenigingen, onderwijs en maatschappelijke initiatieven in onze buurt (wijken) een platform te bieden om met elkaar in gesprek te komen. Onder meer om de uitdagingen en problemen te inventariseren  die de gesprekspartners tegenkomen om vervolgens de mogelijkheden te onderzoeken van onderlinge ondersteuning en zo mogelijk dwarsverbanden te leggen (kruisbestuiving).
De ruim 30 belangstellenden deelden vele creatieve ideeën en hun zorgen zowel vanuit de kerk als ook daarbuiten. Onze koren, degenen die staan voor onze jeugd (zoals Basisschool Kennedy en de scouting), onze niet weg te denken fanfare St. Servatius, de betrokkenen op het terrein van welzijn en zorg van hun medemens, Athos, Trajekt, de kunstenaars in de SAM ateliers enzovoorts.

Een van de conclusies was, dat als we elkaar wat beter leren kennen, we ook meer gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en faciliteiten. Hierop aansluitend nodigde de voorzitter van de fanfare St. Servatius allen uit om naar het Nekummerhoeve-concert te komen op 23 september 2018. (helaas bleek het weer de spelbreker, die dag en werd het concert afgelast).

Voorgesteld werd om de website van de parochie (www.theresiakerkmaastricht.nl) wellicht als platform te laten fungeren voor de betrokken wijken (er is geen huis-aan-huisblad meer en dat wordt als gemis ervaren).

Aangezien er behoefte was aan een vervolgbijeenkomst werd afgesproken om op 27 oktober 2018 weer bij elkaar te komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. De eerste bijeenkomst vond plaats in de ruimte van het Theresiakoor. Voor 27 oktober bood Athos aan gastvrouw te willen zijn.