2e Bijeenkomst Levende Gemeenschap 27 oktober 2018 te gast bij Athos

Deze tweede bijeenkomst op 27 oktober werd bezocht door 15 belangstellenden. Er waren berichten van verhindering, maar er waren ook nieuwe gezichten.

Eerst legde gastvrouw Anita Bastiaans uit welke doelstelling Athos heeft en welke activiteiten zij ontplooien. Als onderdeel van Radar wil Athos een plek zijn voor de inclusieve samenleving, waar zelfredzame mensen samen met minder zelfredzamen bouwen aan een gezonde toekomst voor vooral die laatste groep. Ze zijn van alle leeftijden en komen uit alle windstreken (van Maastricht tot Syrië). Bij Athos richt men zich vooral op horeca (zo kan daar tegen betaling door ieder die dat wil, worden gegeten).  Verder legt men zich toe op de productie van kisten tot exclusive spijkerbroeken. Dit onder begeleiding van mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven.

Na deze kennismaking met Athos kreeg ieder de gelegenheid zichzelf en de organisatie, die hij/zij vertegenwoordigt (soms opnieuw) te introduceren. Daarbij kwamen onder meer op tafel:

- de initiatieven van SAM (Samenwerkende Ateliers Maastricht) in Biesland (het betreft ateliers, soms met woonfunctie, in de oude Huishoudschool, waarbij samengewerkt wordt met de Jan van Eyckakademie), maar ook in Mariaberg (onder meer in de Michaelschool en het oude L1-gebouw), gericht op verband met de wijk;

- Scouting Theresia, die ondanks het teruglopend aantal kinderen in Maastricht nog steeds weet te overleven en onderdak biedt aan 25 tot 30 kinderen. De scouting kan ondersteuning goed gebruiken;

- de fanfare St Servatius (die het voor september geplande openluchtconcert helaas moet afgelasten vanwege het slechte weer),  viert volgend jaar haar 150-jarig jubileum. De fanfare hoopt dit jubileum te vieren met een concert voor een groot publiek. Voorgesteld wordt om de Theresiakerk als locatie hiervoor te gebruiken.

Ook werd stilgestaan bij de ontwikkelingen en schaalvergroting van de parochies in het Dekenaat. Vanuit onze parochie zijn vruchtbare gesprekken gaande met andere parochies, gericht op een gezamelijke toekomst.

De aanwezigen hebben ookbactief mee gedacht over sponsering van de actie Redt de Torens. Allerlei ideeën werden geopperd en deze kunnen wellicht verder uitgewerkt worden.