Parochieblad en communicatie:

In het algemeen zijn wij niet in het bezit van uw privé telefoon nummer of emailadres. Voor een eenvoudigere communicatie en snellere informatie zouden wij u graag per email ons parochieblad, een persoonlijke uitnodiging voor een speciale dienst of een concert willen toesturen. Alle informatie uit het parochieblad kunt u tevens vinden op deze website. Wilt u het blad digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar theresiajozefmaastricht@gmail.com. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer of bel naar 06-26010098 (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur).

Wij hopen u in juli weer persoonlijk te mogen begroeten in de Sint Theresiakerk op zondagochtend 10.00 uur of in de Sint Jozefkerk zaterdagavond 17.30 uur.

Het kerkbestuur Sint Theresia en Sint Jozefparochie

Parochieblad okt./nov. 2020

 

 

Parochieblad juli/augustus 2020

LITURGISCHE KALENDER ST. JOZEF EN ST. THERESIA

 

ZATERDAG 17 OCT.      ST. JOZEF         29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

t.i.v.: Ed Sprenger,  Leny Brepoels-Geelen.

 

ZONDAG 18 OCT.        ST. THERESIA   29e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur             

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen, 

Jules Castermans,  Jim Soulier,  Lucien Soulier (14e jaard.),  Ferry Soulier,

Hugo Bollen,  Leny van Deurse-Ritchi.

HH. Missen van maandag 19 t/m vrijdag 23 oct. maandagochtend en donderdagochtend Sint Theresiakerk 9.00 uur, Woensdagavond en Vrijdagavond St. Jozefkerk 19.00 uur.

ZATERDAG 24 OCT.      ST. JOZEF         30e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

t.i.v.: Guus Schutgens (jaard.).

ZONDAG 25 OCT.        ST. THERESIA   30e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur             

t.i.v.: Ben, Annie, Jos en Mart Hermans,  Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp,

Jo Dolmans,  Jim en  Lucien Soulier,  Ferry Soulier,  Hugo Bollen,

Overl. ouders Smulders-Lieben (jaard.),  Lies Castermans-Maassen.

HH. Missen van maandag 26 en vrijdag 30 oct. maandagochtend en donderdagochtend Sint Theresiakerk 9.00 uur, Woensdagavond en Vrijdagavond St. Jozefkerk 19.00 uur.

WOENSDAG 28 OCT.     ST. JOZEF

H. Mis 9.00 uur

Bijzondere intentie uit dankbaarheid.